ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΑΠΑΣΑ

Link

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΑΠΑΣΑ

16-1-2019, Ω/18:30΄

Mε την υπ’ αριθ. 21/12 από 14-7-2016 Απόφαση (Α.Δ.Α.: 6Δ7ΡΟΡΡΞ-Θ6Φ), το Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ για το αντικείμενο του θέματος, ενέκρινε μεταξύ άλλων τα εξής:

–  Να προβεί άμεσα το Ταμείο  στην εφαρμογή της υπ’ αριθ. 59/2016 Γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης την 24-4-2016, σύμφωνα με την οποία: «οι Τομείς Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. υποχρεούνται να χορηγήσουν επιπλέον ποσό εφάπαξ (συμπληρωματικό), στους μετόχους των οποίων η λήξη της ασφάλισής τους τοποθετείται χρονικά εντός του διαστήματος από 1-8-2012 έως και 30-6-2014, ήτοι για το χρονικό διάστημα για το οποίο επήλθε μισθολογική αποκατάσταση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, βάσει των οριζόμενων στις διατάξεις του άρθρου 86 του ν.4307/2014 (Α΄ 246).»

– Η χορήγηση των συμπληρωματικών εφάπαξ βοηθημάτων στους δικαιούχους να γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους που ίσχυαν κατά τη χορήγηση του αρχικού εφάπαξ βοηθήματος και σταδιακά, παράλληλα με την εξέταση των αιτήσεων για κύριο εφάπαξ που εκκρεμούν, σε χρονικό διάστημα έως 18 μηνών, ανάλογα με τις διαθέσιμες εγκεκριμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού του κάθε Τομέα Πρόνοιας ξεχωριστά……

– Για λόγους ίσης μεταχείρισης των τ. μετόχων του Ταμείου Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π., θα πρέπει να επανυπολογιστούν οι σχετικές πάγιες κρατήσεις ανά περίπτωση, εφαρμόζοντας την ίδια νομοθεσία που ίσχυε κατά τον αρχικό υπολογισμό τους, υπολογιζόμενες με τα νέα μισθολογικά δεδομένα της ημερομηνίας διαγραφής των τ. μετόχων (ν.4307) και συμψηφιζόμενες με τις ήδη αποδοθείσες στο Ταμείο μας. [Υπ’ αριθ. Φ.30218/26803/817 από 28-11-2011 (ΦΕΚ 2848-Β’ /15-12-2011) Υ.Α. και το άρθρο 8 § 3 της υπ’ αριθ. 8000/20/89-α από 10-3-2014 (ΦΕΚ 625-Β’ /13-3-2014) Υ.Α.].

– Ως σειρά προτεραιότητας για τη χορήγηση των συμπληρωματικών εφάπαξ βοηθημάτων να λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία διαγραφής των τ. μετόχων και έκδοσης της Απόφασης χορήγησης του αρχικού εφάπαξ βοηθήματος, της νέας αίτησης και γενικά με τη συμπλήρωση – ολοκλήρωση του φακέλου με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.   Αίτηση χορήγησης συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος .
β.  Νέα οικονομικά στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν. 4307/2014.
γ. Βεβαίωση παρακράτησης και απόδοσης της αναλογούσας εισφοράς στις αναδρομικές διαφορές αποδοχών, υπέρ των Τομέων Πρόνοιας.
δ. Φωτοαντίγραφο της αρχικής Απόφασης χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος.

(Τα υπ΄ αριθ. β, γ και δ στοιχεία αναζητούνται αυτεπάγγελτα από το Ταμείο)

– Οι τ. μέτοχοι του Τομέα Πρόνοιας του Ταμείου Τ.Π.Υ.Π.Σ. που συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 01-08-2012 και εισέπραξαν το δικαιούμενο εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για τον υπολογισμό του οποίου λήφθηκαν υπόψη οι μειωμένοι βασικοί μισθοί σύμφωνα με τον ν. 4093/2012 και μέχρι σήμερα δεν υπέβαλαν αίτηση για αναπροσαρμογή του μετά τη μερική αποκατάσταση των βασικών μισθών με τις διατάξεις του ν. 4307/2014, πρέπει άμεσα να συμπληρώσουν και να αποστείλουν σχετική αίτηση όπως το υπόδειγμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ταμείου (teapasa.gr).

Γίνεται γνωστό στα μέλη μας, ότι για το συμπληρωματικό αυτό εφάπαξ ισχύει η 5/ετής παραγραφή που λήγει την 31/12/2021.

Από ενημέρωση του Ταμείου συμπληρωματικά εφάπαξ δόθηκαν σε 432 τ. μετόχους του τομέα Πρόνοιας του Τ.Π.Υ.Π.Σ και 145 τ. μέτοχοι δεν το έχουν πάρει ακόμη (ποσό 147.000,00 € περίπου). ΣΠΕΥΣΑΤΕ!!!

Το εφάπαξ βοήθημα το δικαιούνται και οι νόμιμοι κληρονόμοι. Για οποιεσδήποτε λοιπές πληροφορίες,  επικοινωνείστε  τηλεφωνικά με το Ταμείο Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος του ΤΕΑΠΑΣΑ  (Βερανζέρου 48, Αθήνα) στο 2105276873, 2105276874  2105276881 και 2105276871 ή μεταβείτε στο Ταμείο.                          

 

 

Μοιραστείτε το ή τυπώστε το!Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

H ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΑΠΣ

13-1-2018, Ω /22:15΄

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ξενοδοχείο STANLEY (Πλατεία Καραΐσκάκη) στην Αθήνα  η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ε.Α.Π.Σ). Αθρόα και μαζική ήταν και τη φετινή χρονιά η συμμετοχή των μελών της και των προσκεκλημένων της. 

Παρούσα ήταν η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος αποτελούμενη από το Δ/ντή Στρατηγικού σχεδιασμού Αρχιπύραρχο Άγγελο Τριπολιτσιώτη που εκπροσώπησε τον Αρχηγό Αντιστράτηγο ΠΣ Βασίλειο Ματθαιόπουλο που απουσίαζε λόγω κωλύματος, τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων Αντιστράτηγο ΠΣ Κωνσταντίνο Γιόβα, το Συντονιστή Α.Π.Σ Υποστράτηγο ΠΣ Ιωάννη Ράμφο, το Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Αρχιπύραρχο Σπυρίδωνα Βαρσάμη και την υπεύθυνη του Πυροσβεστικού Μουσείου Αλεξιάνα Κούτρη.

Διαβάστε περισσότερα

Μοιραστείτε το ή τυπώστε το!Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

…..ΠΕΣΕ ΠΙΤΑ ΝΑ ΣΕ ΦΑΩ….

11-1-2019, Ω:12:15΄

Αλιεύσαμε ένα κείμενο που δημοσιεύθηκε στο site της Πρωτοβουλίας Αποστράτων, Περιέχει σκωπτικά αλλά βαθιά αληθινά μια πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί με τη σωρεία αιτήσεων “όχλησης” προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. Λες και αυτές μπορεί να παράξουν αποτελέσματα (σε καμιά περίπτωση νομικά, αλλά μόνο άσκησης πίεσης) σε χονδρόπετσους και αποφασισμένους κυβερνήτες και αντιπολιτευόμενους σωτήρες “ομοίους” να ασκήσουν την αντιλαϊκή πολιτική τους για να ξαναζεσταθεί ο κύκλος της ανανέωσης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων με μισθούς και συντάξεις πείνας. Με νέους εργαζόμενους που δεν θα μπορούν, όχι να δημιουργήσουν οικογένεια, αλλά για να “τα βγάλουν πέρα”. Ο δρόμος του αγώνα συντονισμένα και αποφασιστικά με όλους τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους είναι μονόδρομος. Μόνο έτσι ταρακουνιούνται κυβερνώντες, υποψήφιοι σωτήρες με τις ίδιες και απαράλλακτες στην ουσία τους θέσεις και πολιτικές.

Για όσους παραμένουν ακόμη πιστοί  στο ότι με τις αιτήσεις όχλησης και στη συνέχεια με τις αγωγές μπορεί παρ΄ όλα αυτά να κερδίσουν κάτι, στο τέλος του άρθρου παρατίθεται ακόμη μια τέτοια αίτηση επιφύλαξης προς τον ΕΦΚΑ για τις επιστροφές αναδρομικών.

Μια πρώτη «αναδρομική» αντίδραση

80 να ‘ναι οι μέρες τους (εννοείτε πολιτικές) μου λέει συνάδελφος στο τηλέφωνο. Εσύ πόσα πήρες; Άσε, 230 και υπολόγιζα να πάρω πάνω από χιλιάρικο, μπας και βουλώσω καμιά τρύπα! Έρχονται και γιορτές! Κάπως έτσι και χειρότερα, εξελίσσονται οι συζητήσεις στις ιδιωτικές συνομιλίες και στα κοινωνικά ηλεκτρονικά δίκτυα, μεταξύ της πλειοψηφίας των αποστράτων.

Πικρία, θυμός, οργή και απόγνωση είναι τα συναισθήματα που έχουν κυριεύσει τους περισσότερους συναδέλφους. Αγανάκτηση και μια γεύση ματαιότητας. Διαμαρτυρίες στους πολιτικούς, ενημερωτικά γράμματα στους Ευρωπαίους και Τι κάνουμε τώρα; Τόσο πολύ ΣτΕ πια! Έξι χρόνια δούλεμα, τα αναδρομικά και τα αναδρομικά και δώστου σανό. Και το αποτέλεσμα ήταν μια απογοήτευση.

Διαβάστε περισσότερα

Μοιραστείτε το ή τυπώστε το!Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

Η Π.Ε.Α.Π.Σ ΑΠΑΙΤΕΙ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΑΣ.

26-12-2018, Ω/ 23:45΄

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά τις αλλεπάλληλες οχλήσεις των μελών μας όσον αφορά στο ποσό των καταβληθέντων αναδρομικών και τη διαφορετικότητα αναλογικά των ποσών σε σχέση με την αρχική καταβολή του 50%, όπως τα διαφορετικά ποσά ακόμη και για περιπτώσεις με ίδια χρόνια υπηρεσίας και βαθμούς, θα θέλαμε να εκφράσουμε  και εμείς προς την κυβέρνηση, ως Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Α.Π.Σ, την αγανάκτησή μας για τη μεθόδευση που ακολουθήθηκε ως προς την απόδοση των κουτσουρεμένων αναδρομικών μας. Και φυσικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας ότι οι συντάξεις των δικαιούχων υπολογίστηκαν με βάση τις υψηλότερες μισθολογικές αποδοχές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τη στιγμή της συνταξιοδότησης, όπως ισχύει για όλους του συνταξιούχους της χώρας, μπορεί να αληθεύει, όμως δεν μας  ικανοποιεί από τη στιγμή που κανείς συνταξιούχος δεν μπόρεσε να έχει πρόσβαση στους υπολογισμούς που οδήγησαν στην καταβολή των αναδρομικών του καθενός από μας.

Είναι αδιανόητο να “κλείνει” η ιστοσελίδα του ενημερωτικού σημειώματος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στο μήνα Δεκέμβριο και να μην γίνεται καμιά ενημέρωση για τον υπολογισμό των αναδρομικών στους χιλιάδες συναδέλφους μας απόστρατους των Σ.Α και των Ε.Δ. Είναι αδιανόητο και να μην γνωρίζουμε με βάση τον επανυπολογισμό των συντάξεων ποια είναι η προσωπική διαφορά που ανάλογα με τις δημοσιονομική κατάσταση της χώρας είναι υπό περικοπή και ποιο είναι το ποσό με βάση τον υπολογισμό των αναδρομικών μας, παρά μόνο, σύμφωνα με αναρτημένη σημείωση στα μέσα Ιανουαρίου, όταν και εάν θα αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά μας στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΦΚΑ.

Καλούμε την κυβέρνηση άμεσα να πάρει θέση και να δώσει επιτέλους τον τρόπο υπολογισμού των καταβληθέντων αναδρομικών σε κάθε απόστρατο, προκειμένου να διεκδικήσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο τη διόρθωση λαθών και την επίλυση του προβλήματος που προέκυψε.

TO Δ.Σ ΤΗΣ Π.Ε.Α.Π.Σ

Μοιραστείτε το ή τυπώστε το!Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print