Ηλεκτρονικά ραντεβού για το 251 ΓΝΑ και οι δικαιούχοι περίθαλψης σ’ αυτό

Πριν από λίγο καιρό, το 251 ΓΝΑ, έθεσε σε πλήρη λειτουργία το σύστημα των ηλεκτρονικών ραντεβού, για το σύνολο των εξωτερικών του ιατρείων!
Έτσι, οι δικαιούχοι περίθαλψης από το νοσοκομείο, εκτός από τη φυσική τους παρουσία στην γραμματεία των ιατρείων ή το τηλεφωνικό κλείσιμο των ραντεβού, έχουν τώρα πλέον και τη δυνατότητα να τα τακτοποιούν μέσω του διαδικτύου.
Η πρόσβαση για τη χρήση των ηλεκτρονικών ραντεβού, προυποθέτει να έχει γίνει πρώτα η εγγραφή του ενδιαφερόμενου συναδέλφου, στη αντίστοιχη πλατφόρμα.
Η εγγραφή γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνσηhttps://ekely251gna.opsyed.army.gr, συμπληρώνοντας τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν (ΑΜΚΑ,ΑΦΜ, email, κωδικοί taxis κλπ).
Αφού συμπληρώστε κι εδώ, τα στοιχεία σας, μπορείτε να κλείσετε τα ραντεβού, στα ιατρεία που επιθυμείτε. Το σύστημα σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες και να επιλέξετε εκείνες που σας ενδιαφέρουν.

Κατά την επίσκεψή σας στο ιατρείο (στο πρώτο σας ηλεκτρονικό ραντεβού) θα πρέπει να περάσετε από τη Γραμματεία Εξωτερικών ιατρείων (γραφείο των ραντεβού) και να προσκομίσετε, το ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, που σας έχει εκδόσει η Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος!
Αυτό ισχύει τόσο για τους άμεσα δικαιούχους (μέλη της ΠΕΑΠΣ) όσο και για τα μέλη των οικογενειών τους, που έχουν δικαίωμα περίθαλψης και κατέχουν το αντίστοιχο δελτίο εισόδου.
Εάν δεν προσκομιστεί, το παραπάνω δελτίο, το ηλεκτρονικό σύστημα θα σας αποκλείσει, μετά το τρίτο ραντεβού σας.

Σύμφωναμε την από 25/2/20 Εγκύκλιο του ΓΕΑ, με θέμα “Κατηγορίες Ασφαλισμένων που απώλεσαν το δικαίωμα περίθαλψης από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ” και σε ότι αφορά τους εργαζόμενους και του συνταξιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος, δεν δικαιούνται πλέον περίθαλψη στο 251 ΓΝΑ:
-Τα άγαμα τέκνα, άνω των 18 ετών, που εργάζονται.
-Τα τέκνα που παντρεύονται.
-Τα τέκνα που υπηρετούν τη θητεία τους στις Ένοπλές Δυνάμεις ή εισάγονται σε στρατιωτικές, αστυνομικές, λιμενικές και πυροσβεστικές σχολές ή αντίστοιχες του εμπορικού ναυτικού.
-Ο ι σύζυγοι του άμεσα δικαιούχου που ασκούν επάγγελμα και αποκτούν δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης σε βάρος άλλου ασφαλιστικού οργανισμού (δεν επιτρέπεται, πλέον, η επιλογή ασφαλιστικού φορέα, δηλαδή το άμεσο δικαίωμα ασφάλισης υπερτερεί του έμεσου, ως μέλος)!
-Οι διαζευγμένοι σύζυγοι.

Για να δείτε αν δικαιούστε ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας  στο 251 ΓΝΑ πατήστε εδώ.

Υπενθυμίζεται πως η ΠΕΑΠΣ εκδίδει ΔΩΡΕΑΝ τα δελτία εισόδου στα μέλη της ,καθώς στα οικογενειακά τους πρόσωπα, που έχουν δικαίωμα περίθαλψης από το 251 ΓΝΑ!