ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ

07-10-2020,Ω/12:20′

Η ηλεκτρονική έκδοση του  νέου φύλλου της εφημερίδας μας, “η φωνή των αποστράτων”,
είναι στη διάθεση των μελών και φίλων της Π.Ε.Α.Π.Σ., για ανάγνωση και σφαιρική ενημέρωση! Τις αμέσως επόμενες ημέρες, θα φτάσει στα σπίτια των μελών μας και η έντυπη έκδοσή του!”

Peaps Okt.2020L