ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ


18-06-2020,Ω/10:55΄

Συντάξεις  Ιουλίου 2020: Πληρωμή μαζί με επικουρικές (ΕΦΚΑ, ΟΑΕΕ) 

Ο υπουργός εργασίας σε συνέντευξή του την 14 Ιουνίου στην τηλεόραση, μεταξύ άλλων ανέφερε ότι από τις πληρωμές στο τέλος του Ιουλίου 2020 (για τις συντάξεις Αυγούστου) και εφεξής οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις θα καταβάλλονται ταυτόχρονα την ίδια ημερομηνία (πληρωμής της κύριας σύνταξης) και σε διακριτούς λογαριασμούς.

Κατά συνέπεια οι επικουρικές συντάξεις θα πληρωθούν με τις συντάξεις Ιουλίου 2020, καθώς αλλάζει ο τρόπος και οι ημερομηνίες πληρωμής τους.