Κάρτα εισόδου σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία

Η κάρτα εισόδου στα στρατιωτικά νοσοκομεία χορηγείται από την Ένωση μόνο στα ενεργά μέλη της. Επίσης την κάρτα αυτή δικαιούνται και η σύζυγος και τα τέκνα αυτών μέχρι την ηλικία των 18 ετών. Κατ΄ εξαίρεση τα τέκνα τα οποία σπουδάζουν δικαιούνται κάρτα μέχρι την ηλικία των 25 ετών εφόσον προσκομίσουν σχετική βεβαίωση του ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

Για την έκδοση της κάρτας απαιτείται:

  • Μία φωτογραφία.

  • Ο αριθμός Α.Μ.Κ.Α.

  • Ο αριθμός Μητρώου της Ένωσης.

  • Ο Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας.

  • Η ομάδα αίματος.

  • Για τα τέκνα άνω των 18 ετών βεβαίωση της σχολής που φοιτούν.

Για την Αττική το Στρατιωτικό Νοσοκομείο που δέχεται τους εν ενεργεία και συνταξιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος και τα μέλη των οικογενειών τους είναι το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251 Γ.Ν.Α.)