ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ε.Α.Π.Σ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Π

Αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι. Το Δ.Σ της Π.Ε.Α.Π.Σ πήρε θέση στο υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο (νσχ) της Γ.Γ.Π.Π από την πρώτη στιγμή αποστέλλοντας πριν τη διαβούλευση τις θέσεις μας στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Αναμεναμε, συνάντηση την οποία ζητήσαμε και η οποία ουδέποτε πραγματοποιήθηκε. Όταν το νσχ δόθηκε στη διαβούλευση επανυποβάλαμε τις προτάσεις μας, μιας και καμιά απ’ αυτές δεν υπήρχε στο σχέδιο νόμου.

Παράλληλα θέτουμε τις απόψεις μας επί του νομοσχεδίου στα κόμματα του κοινοβουλίου, εκφράζοντας την αντίθεσή μας σ’ αυτό και ζητάμε την απόσυρσή του.

Σας παρουσιάζουμε τις θέσεις του Δ.Σ της Π.Ε.Α.Π.Σ. Είμαστε ανοιχτοί στη συμπαράσταση των εν ενεργεία συναδέλφων μας και θα λάβουμε μέρος σε οποιαδήποτε κινητοποίηση κινείται προς την κατεύθυνση των θέσεών μας.

ΣΧΕΔΙΟ_ΝΟΜΟΥ-Πολιτικής-Προστασίας
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΗ-στο-σχέδιο-νόμου
ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΣΧ.pdf
ΠΕΑΠΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΣΧ ΤΗΣ ΓΓΠΠ