ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Π.Ε.Α.Π.Σ

14-03-2018, Ω/23:50′

Χθες, Τρίτη 13 Μαρτίου διεξήχθη η προγραμματισμένη εκλογοαπολογιστική τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Π.Ε.Α.Π.Σ. στα ανακαινισμένα γραφεία της Ένωσής μας.
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ., Κώστας Γιαννάκος, παρουσίασε το διοικητικό απολογισμό της θητείας του απερχόμενου Δ.Σ της Ένωσης τόσο σε λειτουργικό επίπεδο όσο και σε πολιτιστικό, οργανωτικό και διεκδικητικό. Αναφέρθηκε στις αλλαγές της σύνθεσης του Δ.Σ με τις παραιτήσεις των μελών από τις θέσεις του Δ.Σ Κώστα Μαστρογιαννόπουλου και Θανάση Πούλια και την  αντικατάστασή τους από το Δημήτρη Καραγκούνη, ως ταμία, και το Σάββα Θεοδωρή, ως γενικό γραμματέα. Ζήτησε από το νέο Δ.Σ που θα προκύψει από τις εκλογές υπευθυνότητα και ανιδιοτελή προσπάθεια προσφοράς για να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες ύπαρξης της ένωσής μας ως ζωντανό, συμμετοχικό διεκδικητικό κύτταρο στο συνταξιουχικό χώρο μας. Ζήτησε από τα μέλη μας ενεργή συμμετοχή για να μπορούμε να έχουμε λόγο στα λειτουργικά και οργανωτικά δρώμενα της Ένωσης και στις διεκδικήσεις μας ως  απόστρατοι – συνταξιούχοι απέναντι στις πολιτικές κάθε κυβέρνησης που έρχονται σε αντίθεση με το βιωτικό μας επίπεδο, με την υγεία και την αξιοπρέπειά μας γενικότερα. Αναφέρθηκε στην τροποποίηση του Καταστατικού της Ένωσής μας και ζήτησε τη συναίνεση του σώματος στα σημεία που απαιτείτο.

Διαβάστε περισσότερα

Μοιραστείτε το ή τυπώστε το!Share on FacebookPrint this page

Πρόσκληση των μελών της Π.Ε.Α.Π.Σ σε Ετήσια Γενική Συνέλευση

08-03-2018, Ω/00:15΄

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώ­ματος καλεί τα μέλη της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 13 Μαρτίου και ώρα 10 το πρωί, στην αίθουσα της Ένωσης (Πατησίων 5, 7ος όροφος, Ομόνοια-Αθήνα),  μετά τη μη συγκέντρωση της απαιτούμενης απαρτίας,  την Τρίτη 6 Μαρτίου και ώρα 10 το πρωί, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγρ. ζ του Καταστατικού της Ένωσής μας, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης, ήτοι:

 1. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων έτους 2017.
 2. Παρουσίαση της Έκθεσης της Εξελεγκτι­κής Επιτροπής, για την οικονομική διαχείριση, έτους 2017.
 3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.
 4. Απόφαση περί ερμηνείας άρθρων του υφι­στάμενου Καταστατικού.
 5. Απόφαση περί διοργάνωσης εκδρομής στο εξωτερικό.
 6. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικη­τικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής  Επιτροπής.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ Π.Ε.Α.Π.Σ

Ο Γεν. Γραμματέας

 Σάββας Θεοδωρής

 Ο Πρόεδρος

 Κων/νος Γιαννάκος

Μοιραστείτε το ή τυπώστε το!Share on FacebookPrint this page

Πρόσκληση των μελών της Π.Ε.Α.Π.Σ σε Ετησία Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώ­ματος καλεί τα μέλη της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018 και ώρα 10 το πρωί, στην αίθουσα της Ένωσης (Πατησίων 5, 7ος όροφος, Ομόνοια-Αθήνα), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων έτους 2017.
 2. Παρουσίαση της Έκθεσης της Εξελεγκτι­κής Επιτροπής, για την οικονομική διαχείριση, έτους 2017.
 3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.
 4. Απόφαση περί ερμηνείας άρθρων του υφι­στάμενου Καταστατικού.
 5. Απόφαση περί διοργάνωσης εκδρομής στο εξωτερικό.
 6. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικη­τικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης της προβλεπόμενης από το καταστατικό απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Μαρτίου και ώρα 10 το πρωί στον ίδιο χώρο.

 Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να θέσουν υπο­ψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή, να το δηλώσουν εγγρά­φως στο Δ.Σ. της Π.Ε.Α.Π.Σ. ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018, προκειμένου να τυπωθούν και τα ψηφοδέλτια.

                                         ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ Π.Ε.Α.Π.Σ

 

Ο Γενικός Γραμματέας

 Σάββας Θεοδωρής

            Ο Πρόεδρος

 Κωνσταντίνος Γιαννάκος

Μοιραστείτε το ή τυπώστε το!Share on FacebookPrint this page

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.Α.Π.Σ

31-01-2018, Ω/23:15΄

Συνήλθε, χθες Τρίτη 30 Ιανουαρίου η Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος με αποκλειστικό θέμα την τροποποίηση του Καταστατικού της Ένωσής μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Α.Π.Σ έφερε στη Γενική Συνέλευση τροποποιημένο Καταστατικό που συντάχθηκε με την επιμέλεια του δικηγόρου κ. Τσόβολου που τοποθετήθηκε αρχικά παρουσιάζοντας εν συντομία τους λόγους για τους οποίους έπρεπε να τροποποιηθεί το καταστατικό της Ένωσής μας.

Διαβάστε περισσότερα

Μοιραστείτε το ή τυπώστε το!Share on FacebookPrint this page

ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΠΕΑΠΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

23-1-2018, Ω/23:00΄

Το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος καλεί τα μέλη της σε επαναληπτική – τελική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018 στις 10:00΄π.μ στην αίθουσα της Ένωσης (Πατησίων 5, 7ος όροφος – Ομόνοια) με αποκλειστικό θέμα την τροποποίηση του Καταστατικού.

Για το Δ.Σ της Π.Ε.Α.Π.Σ

Ο Γενικός Γραμματέας                                                                        Ο Πρόεδρος

 Σάββας Θεοδωρής                                                                         Κώστας Γιαννάκος

 

Σας παρουσιάζουμε το εισηγούμενο από το Δ.Σ της ΠΕΑΠΣ προς έγκριση  νέο καταστατικό:

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Συλλόγου με την επωνυμία:

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ»

Α’: Ί δ ρ υ σ η – Ε π ω ν υ μ ί α – Έ δ ρ α

ΑΡΘΡΟ 1ο. «Υπό την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ» συνίσταται Σύλλογος των Αποστράτων  υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος». Ως Απόστρατοι  ορίζονται όλοι οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι, ένστολοι και μη, οι οποίοι  αφυπηρέτησαν ή συνταξιοδοτήθηκαν από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Διαβάστε περισσότερα

Μοιραστείτε το ή τυπώστε το!Share on FacebookPrint this page